DOWPER™ MC
Yüksek Kirlilikteki Metaller için Yağ Alma Solventi
DOWPER™ MC; ağır hizmet uygulamaları için ideal hale getirilmiş özel bir korozyon inhibitörü içerir. Nispeten yüksek buhar ısısı; yüksek erimiş, okside veya sertleştirilmiş yağ ve kirleticileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sürekli distilasyona sahip modern kapalı sistemler için önerilir.

Avantajları

• Her çeşit metalde kullanım
• Yüksek stabilizatör içerme
• Alüminyum gibi hafif metallere, kesme yağlarına ve neme karşı stabil olma
• Gözenekli yapıdaki metallerden uzaklaştırılması zor olan nemi kurutmaya uygun olma
• Kaynatma ve distilasyon işlemlerinden etkilenmeme
• Kolay buharlaşma özelliği


DOWPER™ MC kuru temizlemede ya da ısıya duyarlı bileşenlerin buharlı temizliğinde tavsiye edilmez.