TRİKLORETİLEN

Avantajları

• Reaktif metal çapaklara ve ısıya, oksijene, neme ve diğer kirliliklere karşı stabilizasyon
• Metal yüzeyini aşındırmadan, oksitlemeden, lekelemeden, oymadan yüksek performansta temizleme başarısı
• Yağlara, gres yağlarına, wax ve metal yüzeyinde karşılaşılabilecek diğer malzemelere karşı yüksek çözücü gücü
• Düşük kaynama noktasına sahip olması nedeni ile yağlara uyumlu olması
• Düşük gizli ısısı (malzemenin iç sıcaklığı) ve buharlaşma ısısı etkili ve ekonomik temizleme