MAXICHECK™ ALKALİ TEST KİT
Alkali metal işleme yağlarında özel olarak tavsiye edilir. DOWPER™, DOWPER™ MC, DOWPER™ N, NEU-TRI E and HI-TRI™ SMG’nin pH ve alkalinite rezervini ölçmek için kullanılan test yöntemidir.