MAXISTAB™ DK-2n
DOWPER™ MC ve DOWPER™ Solvent için pH/Alkalinite Stabilizatörü

Klorlu solventler stabil olmayan koşullarda bozunmaya eğilimlidir; dolayısıyla yüzey işlemde solventin korunumu ve uzun ömürlü kullanımı için uygun stabilizatör eklenmesi gerekir.

Kapalı yağ alma makinelerinde soğutma yağları, metal tuzları ve diğer kirliklerden dolayı ortaya çıkan perkloretilenin üzerindeki yüksek stres; stabilizatör sisteminin bozunmasına sebep olur. Dolayısıyla solventin haftada bir kez MAXICHECK™ALKALİ Test Kit’i ile test edilmesi gerekir. Bu test ile solventin pH/Alkalinite değeri ve alkali stabilizasyon seviyesi belirlenir. Test sonuçlarına göre belirlenen MAXISTAB™ DK-2N miktarı solvente eklenmelidir.

(Dozaj: 100 lt DOWPER™ MC veya DOWPER™ Solvent için 20-60 ml MAXISTAB™ DK-2n)

Ambalaj Şekli: 6x1 lt / 25 lt