METİLEN KLORİD
Formül
: CH2Cl2
CAS Numarası
: 75-09-2
Diğer isimleri
: Diklorometan, Metilen Klorid
Tanım
: Temiz, renksiz, yanıcı değil, etere benzer kokusu olan uçucu sıvı
Molekül Ağırlığı
: 84,94 g/mol
Yoğunluk
: 1,325 g/cm³
Kaynama Noktası
: 40ºC
Yanma Noktası
: Yok
Ambalaj Şekli
: 258 kg Orijinal Varil