Pas Çıkarıcılar

FERROL

Pas ve diğer metalik oksitlenme lekeleri için ön leke çıkarıcı
Ferrol pas, bakır pası ve diğer metalik oksitlenmeleri çözebilir.