TRİKLORETİLEN
Formül
: CHCl=CCl2
CAS Numarası
: 79-01-6
Diğer isimleri
: Tri, tric, trichlor, ethylene trichloride, TCE
Tanım
: Temiz, renksiz, yanıcı olmayan, etere benzer kokusu olan uçucu sıvı.
Molekül Ağırlığı
: 131,4 g/mol
Yoğunluk
: 1,465 g/cm³
Kaynama Noktası
: 87ºC
Yanma Noktası
: Yok
Ambalaj Şekli
: 280 kg SAFE-TAINER™ Sistemi


http://kimyasallar.csb.gov.tr